qwrtw5y_000
Kinshi High-Tech Sieves

Kinshi High-Tech Sieves zijn voorfilters die worden gebruikt om grof vuil (zoals bladeren, losse algen, voederresten etc.) uit

het water te verwijderen, voordat het in de biologische kringloop terecht komt.

Hierdoor worden de bacteriën in de biologische filter minder sterk belast en blijft het water beter schoon.

De Kinshi High-Tech Sieves worden het beste op een 1 skimmer en 1 bodemdrain aangesloten. Het water komt de filter binnen door 2

buizen met een diameter van 110 mm. Van hieruit loopt het water over de zeef gemaakt van roestvrij staal. De zeef bevat gaten die

verlopen van 300 mircron naar 200 micron (voldoende om het water door te laten en al het vuil tegen te houden). Het water komt in de

opvangbak terecht, van waaruit het door de pomp terug in de vijver of in de biologische filter kan worden gepompt. Door middel van

een klep kan de watertoevoer worden onderbroken, zodat de zeef schoongemaakt kan worden. Het afval kan met weinig water uit het

systeem worden gespoeld. De uitlaat voor het vuil kan ook op een riolering worden aangesloten.

!
!

                     

 

Kinshi High Tech Sieve I

               

Kinshi High Tech Sieve II

        

Kinshi High Tech Sieve III

         

Kinshi High Tech Sieve IV

        

Kinshi High Tech Sieve V